You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jsem fyzická osoba, IČO 02464993, se sídlem Pod Zámečkem 1765/5, 500 06 Hradec Králové, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, která provozuje webové stránky jirikopacek.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud mě budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 775 433 237 nebo na e-mail: info@jirikopacek.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:


 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Poskytování služeb

 • vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu).


2. Vedení účetnictví
 • Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur.


3. Marketing
 • Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur.
 • Marketing - zasílání důležitých informací emailem.
 • Pokud nejste zákazníkem, zasílám vám emaily jen na základě oprávněného zájmu (např. stažení e-booku apod.).


Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

O Vaše osobní údaje se snažím pečovat, jak nejlépe umím. Využíváním šifrování webových stránek pomocí SSL certifikátů a dalšími technologickými prostředky.

Většinu zpracovatelských operací zvládám sám a nepotřebuji k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 • Mailchimp - aplikace pro rozesílání emailů
 • iDoklad - aplikace pro fakturaci
 • Forpsi - poskytovatel webhostingu (vč. databáze)
 • Google - Google analytics


Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu vyhledávat především spolehlivost a kvalitu v oblasti zpracování osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@jirikopacek.cz.

 • Právo na informace - máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup - můžete mě kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Právo na změnu a doplňění - v případě, že shledáváte Vaše údaje neaktuální, neúplné nebo neplatné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování - Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo pokud se domníváte, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na smazání údajů - pokud si budete přát "být zapomenut", učiním tak v zákonné lhůtě 30 dní. Vymažu všechny Vaše osobní údaje, které uchovávám.
  Toto právo se nevztahuje na zákonné povinnosti uchovávání, jako jsou například faktury a další daňové doklady.
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji zacházím nezákonně, máte plné právo obrátit se se stížností na úřad pro ochranu osobních údajů.
  Nicméně, byl bych Vám vděčný, kdybyste v takovém případě nejprve kontaktovali mě, abych mohl případné pochybení napravit.
 • Právo na odhlášení emailů - v případě, že si nepřejete dostávat zajímavé informace, které Vám zasílám na základě oprávněného zájmu, máte právo na odhlášení se z mého mailing listu.

Najdete mě